Nasza oferta obejmuje naukę jazdy konnej w formie treningów i jazd indywidualnych.
Zapraszamy jeźdźców początkujących i zaawansowanych,
dzieci, młodzież i dorosłych.
Nasze konie są odpowiednio wyszkolone, aby nauka odbywała się bezpiecznie, a pobyt w stajni był relaksem i przyjemnością.


JAZDA PRÓBNA jednorazowo dla każdego nowego klienta - 100 zł

 

 

JAZDY KONNE - PODSTAWY

Lekcje do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca:
1 lekcja – 100 zł
2 lekcje – 180 zł (2x90zł)
3 lekcje – 255 zł (3 x 85zł)
4 lekcje – 320 zł (4 x 80zł)
5 lekcji – 375 zł (5 x 75zł)
6 lekcji – 420 zł (6 x 70zł)
7 lekcji – 455 zł (7 x 65zł)
8 lekcji – 480 zł (8 x 60zł)
9 lekcji – 495 zł (9 x 55zł)
10 lekcji – 500 zł (10x50zł)

 

 1. Jazdy konne – podstawy to lekcje dla wszystkich osób chcących się uczyć jazdy konnej
  od podstaw oraz dla osób, a w szczególności dla dzieci, które chcą mieć kontakt z końmi.
 2. Lekcje prowadzone są w formie jazd na lonży i oprowadzanek oraz pracy z koniem z ziemi.
 3. Lekcje odbywają się głównie w stępie, z krótkimi odcinkami kłusa i próbami galopu.
 4. Podczas zajęć na koniu jeźdźcy uczą się równowagi i prawidłowego dosiadu.
  W czasie pracy z koniem z ziemi i zajęć w stajni można oswoić się z zachowaniem konia, nauczyć czyszczenia i podstawowej pielęgnacji oraz zapoznać się z obrządkiem w stajni.
 5. W ramach lekcji można korzystać z oprowadzanki w terenie stępem lub zajęć z woltyżerki.
 6. Czas trwania lekcji
  Lekcja składa się z zajęć w stajni trwających 30 minut oraz zajęć na koniu lub pracy z koniem w ręku:
  - jazda na lonży - lekcja indywidualna na lonży - 30 minut na koniu
  - woltyżerka - lekcja indywidualna na lonży w stępie - 30 minut na koniu
  - oprowadzanka - lekcja indywidualna na koniu prowadzonym w ręku w stępie na placu lub w terenie - 20-30 minut na koniu
  - praca z koniem z ziemi - nauka prowadzenia i obsługi konia z ziemi oraz podstawy pracy
  z koniem w ręku - 20-30 minut zajęć
 7. Na lekcje przyjmujemy dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

 

 

 

 

JAZDY KONNE – REKREACJA

Lekcje do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca:
1 lekcja – 120 zł
2 lekcje – 210 zł (2x105zł)
3 lekcje – 300 zł (3 x 100zł)
4 lekcje – 380 zł (4 x 95zł)
5 lekcji – 450 zł (5 x 90zł)
6 lekcji – 510 zł (6 x 85zł)
7 lekcji – 560 zł (7 x 80zł)
8 lekcji – 600 zł (8 x 75zł)
9 lekcji – 630 zł (9 x 70zł)
10 lekcji – 650 zł (10x65zł)

 

 1. Jazdy konne – rekreacja to lekcje dla wszystkich osób chcących doskonalić swoje umiejętności jazdy konnej lub korzystać z jeździectwa rekreacyjnie.
 2. Lekcje prowadzone są w formie jazd na lonży oraz jazd samodzielnych indywidualnie
  lub za koniem czołowym oraz pracy z koniem z ziemi.
 3. Lekcje odbywają się w stępie, kłusie i krótkich odcinkach galopu.
 4. Podczas zajęć na koniu jeźdźcy uczą się stosowania pomocy jeździeckich, podstawowych ćwiczeń ujeżdżeniowych, pracy na drągach oraz podstaw skoków przez przeszkody.
  W czasie pracy z koniem z ziemi i zajęć w stajni można nauczyć się siodłania i kiełznania, pielęgnacji konia oraz poznać podstawy pracy z koniem w ręku i na lonży.
 5. W ramach lekcji można korzystać z jazdy w terenie stępem i kłusem lub zajęć z woltyżerki.
 6. Czas trwania lekcji
  Lekcja składa się z zajęć w stajni trwających 30 minut oraz zajęć na koniu lub pracy z koniem w ręku:
  - jazda na lonży - lekcja indywidualna na lonży - 30 minut na koniu
  - jazda samodzielnie; lub za koniem czołowym (możliwość przeprowadzenia części lekcji
  na lonży); lub w grupie 2-osobowej (bez galopu) - 45 minut na koniu
  - woltyżerka - lekcja indywidualna na lonży w stępie i kłusie - 30 minut na koniu
  - jazda w terenie - lekcja indywidualna w stępie z asekuracją instruktora z ziemi
  lub w stępie i kłusie za koniem czołowym - 45 minut na koniu
  - praca z koniem z ziemi - nauka pracy z koniem z ziemi oraz podstawy lonżowania -
  30 minut zajęć
 7. Na lekcje przyjmujemy dorosłych i dzieci od 8 roku życia.

 

 

 

JAZDY KONNE - TRENINGI

Lekcje do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca:
1 lekcja – 140 zł
2 lekcje – 240 zł (2x120zł)
3 lekcje – 345 zł (3 x 115zł)
4 lekcje – 440 zł (4 x 110zł)
5 lekcji – 525 zł (5 x 105zł)
6 lekcji – 600 zł (6 x 100zł)
7 lekcji – 665 zł (7 x 95zł)
8 lekcji – 720 zł (8 x 90zł)
9 lekcji – 765 zł (9 x 85zł)
10 lekcji – 800 zł (10x80zł)

 

 1. Jazdy konne – treningi to lekcje dla wszystkich osób chcących doskonalić swoje umiejętności jazdy konnej oraz uczyć się jazdy sportowej w dyscyplinach: ujeżdżenie i skoki oraz elementów dyscyplin: WKKW, rajdy długodystansowe i woltyżerka.
 2. Lekcje prowadzone są w formie jazd samodzielnych indywidualnie lub za koniem czołowym oraz pracy z koniem z ziemi. Jest możliwość odbywania lekcji w 2-osobowych grupach.
 3. Lekcje odbywają się w stępie, kłusie i galopie.
 4. Podczas zajęć na koniu jeźdźcy uczą się zaawansowanych ćwiczeń ujeżdżeniowych, w tym jazdy na czworoboku, pracy na drągach oraz skoków przez przeszkody, w tym jazdy parkurowej oraz elementów jazdy terenowej.
  Można również korzystać z jazd dosiadowych na lonży.
  W czasie pracy z koniem z ziemi i zajęć w stajni można nauczyć się zaawansowanej pielęgnacji konia, podstaw weterynarii oraz nauczyć się różnych technik pracy na lonży.
 5. W ramach lekcji można korzystać z jazdy w terenie lub zajęć z woltyżerki w trzech chodach.
 6. Czas trwania lekcji
  Lekcja składa się z zajęć w stajni trwających 30 minut oraz zajęć na koniu lub pracy z koniem w ręku:
  - jazda na lonży - lekcja indywidualna na lonży (dosiadowa) - 45 minut na koniu
  - jazda samodzielnie lub w grupie 2-osobowej - 60 minut na koniu
  - woltyżerka - lekcja indywidualna na lonży w trzech chodach - 45 minut na koniu
  - jazda w terenie - lekcja indywidualna z elementami jazdy krosowej lub rajdowej
  lub teren za koniem czołowym - 60 minut na koniu
  - praca z koniem z ziemi - nauka lonżowania - 45 minut zajęć
 7. Na lekcje przyjmujemy dorosłych i dzieci od 12 roku życia.

 

 

 

 

ZASADY ODBYWANIA JAZD

 1. Czas trwania lekcji jest uzależniony od poziomu jeźdźca i rodzaju lekcji.
 2. Jazdy w abonamencie mogą być wykorzystywane przez jedna osobę, osoby spokrewnione lub grupy zorganizowane.
 3. Rezerwacja terminów jazd w abonamentach dokonywana jest w dniu wykupienia abonamentu. Wybór terminów jazd jest uzależniony od ich dostępności.
 4. Płatność za lekcje pobierana jest minimum 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.
 5. W przypadku odwołania lekcji 7 dni przed terminem lekcji, abonament ulega przedłużeniu do czasu wykorzystania opłaconych lekcji, jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc.
 6. Niewykorzystane lekcje z abonamentu, które zostały odwołane w tygodniu poprzedzającym termin umówionej jazdy, minimum do godziny 9:00 w dniu umówionej lekcji, można wykorzystać w czasie trwania abonamentu pod warunkiem dostępności innych terminów lub w następnym miesiącu pod warunkiem wykupienia kolejnego abonamentu.
 7. Lekcje nieodwołane oraz odwołane po godzinie 9:00 w dniu umówionej jazdy nie podlegają wykorzystaniu, a koszty lekcji nie podlegają zwrotom.
 8. W przypadku odwołania lekcji przez Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Optima”,
  koszt odwołanych lekcji zostaje zwrócony lub czas trwania abonamentu zostaje przedłużony o kolejny miesiąc.

 

 

REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO „STAJNIA OPTIMA”

W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości oraz dobrostan przebywających w gospodarstwie zwierząt, prosimy o stosowanie się do postanowień regulaminu. Dziękujemy!

 1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie
  i do użytkowania wszystkich pomieszczeń i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Przebywanie na terenie stajni, wybiegów dla zwierząt i placów do jazdy możliwe jest wyłącznie za zgodą i w czasie obecności obsługi ośrodka.
 3. Wprowadza się absolutny zakaz dokarmiania zwierząt!
 4. Zbliżając się do placów do jazd (ujeżdżalnia, zadaszony ring), należy poinformować głośno
  o chęci podejścia do placu i czekać na zgodę użytkowników.
 5. Podczas zajęć z końmi obowiązuje zakryte obuwie sportowe, zalecane jest twarde
  nakrycie głowy.
 6. Podczas korzystania z jazd konnych obowiązuje noszenie kasku i odpowiedniego obuwia, zalecane jest noszenie kamizelki ochronnej i rękawiczek.
 7. Palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonym miejscu (ognisko, altana).
 8. Gospodarstwo nie odpowiada za mienie Gości.
 9. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia na terenie gospodarstwa, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 10. Podczas pobytu w ośrodku prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi ośrodka.
 11. W przypadku nie stosowania się do postanowień regulaminu, właściciel gospodarstwa
  może odmówić dalszego świadczenia usług. W takim przypadku nie przysługuje zwrot zapłaty za usługi.

 

 

 

 

 

 

gosia.opti@wp.pl

tel. 606 311 456

Zrobione w WebWave CMS

Gospodarstwo Agroturystyczne "Stajnia Optima"

gosia.opti@wp.pl

tel. 606 311 456

Budy-Kałki 16a

96-330 Puszcza Mariańska